Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.71204 (2020.08.04 00:07:57)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 1 godzina