Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.67594 (2020.01.28 07:25:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 1 godzina