Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.86346 (2021.04.19 15:23:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 1 godzina