Wykresy

Notowania NZDUSD

NZDUSD: 0.71321 (2021.01.18 01:03:54)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę NZDUSD i przedział czasowy to 5 min