Wykresy

Notowania NZDUSD

NZDUSD: 0.65948 (2020.01.23 05:27:53)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę NZDUSD i przedział czasowy to 5 min