Wykresy

Notowania NZDUSD

NZDUSD: 0.66102 (2020.08.04 15:27:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę NZDUSD i przedział czasowy to 5 min