Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.3199 (2020.09.18 23:43:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 5 min