Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.24779 (2021.02.25 13:09:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 5 min