Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.31847 (2020.01.27 15:49:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 5 min