Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.27923 (2020.12.04 23:42:48)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 5 min