Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.36188 (2020.07.14 04:20:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 5 min