Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.9046 (2020.11.27 23:43:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 dzień