Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.91546 (2020.08.10 22:11:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 dzień