Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 110.16 (2020.01.17 23:43:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 1 godzina