Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 104.69 (2020.10.23 05:09:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 1 godzina