Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 106.607 (2020.08.14 23:25:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 1 godzina