Phân tích Cơ bản về forex

Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá những gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ và có thể xảy ra trong tương lai trên cơ sở các sự kiện và yếu tố bên ngoài. Đối với thị trường tiền tệ, các yếu tố đó là tin tức, số liệu thống kê kinh tế và tài chính, cuộc họp của ngân hàng Trung ương toàn cầu, và bài phát biểu do đại diện của họ cung cấp. Cách tiếp cận cơ bản cho phép phân tích cả triển vọng ngắn và dài hạn.

24.02.2021

The Euro is looking for reasons to grow. Overview for 24.02.2021

EURUSD has reached stability by Wednesday and is waiting for new catalysts to get stronger.
23.02.2021

Pound renewed two-years’ highs. Overview for 23.02.2021

GBPUSD rose to new highs and keeps growing.
23.02.2021

Euro returned to the highs of the months. Overview for 23.02.2021

EURUSD goes on growing, reaching the month’s highs.
22.02.2021

Australian dollar rose to the highs of almost 3 years. Overview for 22.02.2021.

AUDUSD is going on in a rally supported by commodities and the appetites for risk.
19.02.2021

EURUSD is too active. Overview for 19.02.2021

EURUSD managed to recover after plunging earlier; the asset remains volatile at the end of the week.
18.02.2021

The Australian Dollar is trying to grow. Overview for 18.02.2021

AUDUSD is trying to recover on Thursday but the situation is rather complicated.
17.02.2021

The Pound is correcting. Overview for 17.02.2021

After updating its highs, GBPUSD is falling despite some positive statistics.
17.02.2021

The Euro lost to the USD. Overview for 17.02.2021

EURUSD fell on Wednesday; the “greenback” is feeling confident again.