Phân tích Cơ bản về forex

Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá những gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ và có thể xảy ra trong tương lai trên cơ sở các sự kiện và yếu tố bên ngoài. Đối với thị trường tiền tệ, các yếu tố đó là tin tức, số liệu thống kê kinh tế và tài chính, cuộc họp của ngân hàng Trung ương toàn cầu, và bài phát biểu do đại diện của họ cung cấp. Cách tiếp cận cơ bản cho phép phân tích cả triển vọng ngắn và dài hạn.

16.09.2021

The Aussie is slowly retreating. Overview for 16.09.2021

AUDUSD remains under slight pressure and continues falling.
16.09.2021

The “greenback” remains neutral. Overview for 16.09.2021

EURUSD is “hovering”; the major currency pair is barely moving.
15.09.2021

EURUSD is looking neutral. Overview for 15.09.2021

EURUSD keeps saving strengths while expecting the news.
15.09.2021

The Pound is growing despite inflation. Overview for 15.09.2021

GBPUSD is gaining weight; no one is concerned about inflation.
14.09.2021

The Pound is rising higher. Overview for 14.09.2021

The British Pound is rising on Tuesday afternoon after the United Kingdom reported on the employment.
14.09.2021

EURUSD reached stability. Overview for 14.09.2021

EURUSD found support and is consolidating while waiting for news.
13.09.2021

The “greenback” strengthened significantly. Overview for 13.09.2021

EURUSD is falling; market players like the USD again.
10.09.2021

The “greenback” is clinging to stability. Overview for 10.09.2021

Основная валютная пара в пятницу сохраняет нейтралитет и готовится реагировать на новости.