Phân tích Cơ bản về forex

Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá những gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ và có thể xảy ra trong tương lai trên cơ sở các sự kiện và yếu tố bên ngoài. Đối với thị trường tiền tệ, các yếu tố đó là tin tức, số liệu thống kê kinh tế và tài chính, cuộc họp của ngân hàng Trung ương toàn cầu, và bài phát biểu do đại diện của họ cung cấp. Cách tiếp cận cơ bản cho phép phân tích cả triển vọng ngắn và dài hạn.

05.08.2020

The Pound hopes to grow. Overview for 05.08.2020

GBPUSD is trying to rise but the impulse isn’t strong enough.
05.08.2020

The Euro is accompanied by small purchases. Overview for 05.08.2020

On Wednesday morning, EURUSD is still rising; investors are interested in risks.
04.08.2020

The Euro is looking up again. Overview for 04.08.2020

Tuesday starts with new growth in the major currency pair.
04.08.2020

The Aussie is “in the red”. Overview for 04.08.2020

On Tuesday morning, AUDUSD is slowly rising amid a quite external background.
03.08.2020

The Euro is taking a break. Overview for 03.08.2020

After skyrocketing in July, EURUSD is consolidating.
31.07.2020

New highs in EURUSD: the sky is the limit. Overview for 31.07.2020

EURUSD has been trading upwards since June 25th; the asset continues forming a stable uptrend.
30.07.2020

EURUSD is barely moving. Overview for 30.07.2020

The major currency pair is slightly correcting on Thursday morning without any particular direction.
29.07.2020

EURUSD is standing still. Overview for 29.07.2020

The major currency pair has been consolidating for the second consecutive day; it is barely moving today.