Chỉ báo Murrey math line và dự báo forex

Một trong những cách tiếp cận cổ điển để phân tích thị trường tiền tệ, được áp dụng thành công cho các quy trình giao dịch hàng ngày. Murrey math line có thể được sử dụng để biết cả triển vọng ngắn và dài hạn. Về nguyên tắc, chiến lược liên quan đến chỉ báo Murrey math line bao gồm các loại phân tích kỹ thuật khác.

24.02.2021

Murrey Math Lines 24.02.2021 (USDJPY, USDCAD)

USDJPY has completed the correction and may resume growing; in the case of USDCAD, the price is expected to drop to 1/8.
23.02.2021

Murrey Array Analysis 23.02.2021 (AUDUSD, NZDUSD)

Both AUDUSD and NZDUSD need correcting.
22.02.2021

Murrey Math Lines 22.02.2021 (EURUSD, GBPUSD)

Both EURUSD and GBPUSD quotations might rise to 4/8.
19.02.2021

Murrey Math Lines 19.02.2021 (Brent, S&P 500)

Both Brent and the S&P 500 index are getting back to +1/8.
18.02.2021

Murrey Math Lines 18.02.2021 (USDCHF, GOLD)

USDCHF is getting back to 8/8, while XAUUSD continues falling to reach the next target at 0/8.
17.02.2021

Murrey Math Lines 17.02.2021 (USDJPY, USDCAD)

USDJPY is starting a new correction, while USDCAD is no longer moving within the “oversold area”.
16.02.2021

Murrey Math Lines 16.02.2021 (AUDUSD, NZDUSD)

AUDUSD is expected to correct towards 5/8, while NZDUSD may break 6/8 and continue growing.
15.02.2021

Murrey Math Lines 15.02.2021 (EURUSD, GBPUSD)

EURUSD may grow to reach 4/8, while GBPUSD is moving within the “overbought area”.