Chỉ báo Murrey math line và dự báo forex

Một trong những cách tiếp cận cổ điển để phân tích thị trường tiền tệ, được áp dụng thành công cho các quy trình giao dịch hàng ngày. Murrey math line có thể được sử dụng để biết cả triển vọng ngắn và dài hạn. Về nguyên tắc, chiến lược liên quan đến chỉ báo Murrey math line bao gồm các loại phân tích kỹ thuật khác.

24.09.2021

Murrey Math Lines 24.09.2021 (Brent, S&P 500)

Brent is back inside the “overbought area”, while the S&P 500 index is returning to 3/8.
23.09.2021

Murrey Math Lines 23.09.2021 (USDCHF, GOLD)

USDCHF is approaching the “overbought area” again, while XAUUSD may fall to reach 3/8.
22.09.2021

Murrey Math Lines 22.09.2021 (USDJPY, USDCAD)

USDJPY has left the “oversold area”, while USDCAD is heading towards 2/8.
21.09.2021

Murrey Math Lines 21.09.2021 (AUDUSD, NZDUSD)

Both AUDUSD and NZDUSD may fall to reach 2/8.
20.09.2021

Murrey Math Lines 20.09.2021 (EURUSD, GBPUSD)

EURUSD has reached the “oversold area”, while GBPUSD is expected to test 0/8.
17.09.2021

Murrey Math Lines 17.09.2021 (Brent, S&P 500)

The S&P 500 index has completed the correction, while Brent is trading within the “overbought area”.
16.09.2021

Murrey Math Lines 16.09.2021 (USDCHF, GOLD)

Bulls will once again attempt to push USDCHF past 6/8, while XAUUSD is still expected to fall towards 4/8.
15.09.2021

Murrey Math Lines 15.09.2021 (USDJPY, USDCAD)

USDJPY is approaching the “oversold area”, while USDCAD may grow and reach 5/8.