Jak se rezervní finance vypočítávají?

1. Využitím obchodní kalkulačky.

2. Podle vzorečku.

Marži lze vypočítat podle následujícího vzorce:

<Marže> = <Velikost kontraktu> / <Páka>

kde platí:
Velikost kontraktu - objem příkazu v podkladové měně obchodovaného aktiva (první měna tickeru). Příkaz o objemu 1 lot u všech měnových párů odpovídá 100 000 jednotkám podkladové měny instrumentu.
Páka - hodnota páky.

Příklad:

Nakupujete 1 lot měnového páru EURUSD.
Měna účtu: EUR.
Finanční páka: 1:100.

<Marže> = 100 000 / 100 = 1 000 EUR

Pokud se základní měna účtu liší od základní měny instrumentu, musíte převést hodnotu marže na základní měnu účtu podle kurzu při otevření pozice.

Příklad:

Nakupujete 1 lot měnového páru EURUSD.
Měna účtu: USD.
Marže v základní měně aktiva: 1 000 EUR.
Aktuální kurz měnového páru EURUSD: 1,2345.

<Marže> = 1 000 * 1,2345 = 1 234,50 USD