Obchodní kalkulačka

Jak se používá forex obchodní kalkulačka?

Forex kalkulačka je univerzální nástroj, který mohou využít jak začátečníci, tak pokročilí obchodníci. Obchodní kalkulačka slouží k online výpočtům parametrů obchodů, aby mohli obchodníci volit efektivnější obchodní strategie, a před samotným otevřením pozice se tak rozhodli co nejlépe.

Které údaje obchodní kalkulačka vyžaduje?

Aby vám mohla obchodní kalkulačka posloužit, budete muset zadat tyto počáteční údaje:

 1. Zvolený instrument, se kterým budete obchodovat. Podrobné podmínky pro obchodování s každým instrumentem najdete na stránce „Specifikace kontraktu“.
 2. Počet lotů, se kterými hodláte obchodovat.
 3. Zvolenou finanční páku pro obchodní pozice. V RoboForex kalkulačce si můžete zvolit páku až 1:2000. Měnu vašeho účtu.
 4. Po kliknutí na „Vypočítat“ získáte všechny parametry vašich obchodů.

Jak porozumět tomu, co nám obchodní kalkulačka říká?

Začátečníci, kteří ještě nemají s forex obchodováním příliš zkušeností, budou možná potřebovat vysvětlení, co jim obchodní kalkulačka poskytuje.

 • Server je název serveru, prostřednictvím kterého u RoboForex obchodují. Server se musí shodovat s typem účtu. Podrobnější informace najdete v sekci „FAQ“.
 • Velikost kontraktu se rovná částce obchodované na forex trhu, která se získá vynásobením hodnoty standardního lotu (100 000 jednotek základní měny) a zadaného počtu lotů.
 • Hodnota bodu (minimální změna hodnoty při změně ceny aktiva) se počítá podle následujícího vzorce:
   

  <Hodnota jednoho bodu> = <Kontrakt> * (<Cena> + <Jeden bod>) - <Kontrakt> * <Cena>

  kde platí:

  Hodnota jednoho bodu je cena jednoho bodu ve specifikované měně.
  Kontrakt je velikost kontraktu v základní měně instrumentu.
  Cena je cena měnového páru.
  Jeden bod je posun ceny (o jeden bod).


 • Spread je rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky.
 • Na forex trhu obchodníci platí swapy (rollovery) za držení pozice přes noc. Hodnota swapu se odvíjí od rozdílu úrokových sazeb centrálních bank základních měn a základních měn instrumentů a může být negativní i pozitivní.
 • Prodejní swap je velikost rolloveru pro krátkou (prodejní) pozici. Nákupní swap je velikost rolloveru pro dlouhou (nákupní) pozici.
 • Marže je typ finančního kolaterálu, který obchodníci využívají k pokrytí úvěrového rizika. Velikost marže závisí na velikosti kontraktu a zvolené finanční páky. Lze ji vypočítat podle následujícího vzorce:
   

  <Marže> = <Velikost kontraktu> / <Páka>

  kde platí:

  Velikost kontraktu je objem transakce v základní měně zvoleného obchodníhu instrumentu.
  Páka je hodnota páky.

Forex obchodní kalkulačka je nástroj určený pro informování obchodníků o pravděpodobných parametrech jejich budoucích obchodů a nákladů pro udržení jejich pozic. Tyto výpočty nelze považovat za návrhy ani doporučení k investování prostředků nebo podněcování k obchodování.