Koje su korporativne akcije dostupne na platformi prilikom trgovanja dionicama?

1. Dividende:

U slučaju da postoji otvorena pozicija u dionicama, ETF-ovima i CFD-ovima, dividende se pripisuju ili terete s računa na „ex dividend” datum. Raspored „ex-dividend“ datuma u bližoj budućnosti potražite u odjeljku „Korporativni događaji“ na vašoj platformi za trgovanje.

Duge i kratke pozicije

  • Klijent koji drži dugu poziciju na datum ex dividend primit će odgovarajuću dividendu u obliku korekcije stanja koja se pripisuje relevantnom računu za trgovanje. Transakciju pronađite u kartici Povijest na platformi za trgovanje klijenta pod „Korekcije stanja“.
  • Klijent koji drži Kratku poziciju na datum ex dividend bit će naplaćena odgovarajuća dividenda u obliku korekcije stanja za koju se tereti relevantni račun za trgovanje. Transakciju pronađite u kartici Povijest na platformi za trgovanje klijenta pod „Korekcije stanja“.

Postupak dividende

Dividende u novcu se knjiže na stanju računa u 15:00 po vremenu servera na datum ex-dividend. Transakciju pronađite u kartici Povijest.

U slučaju Duge pozicije, iznos dividende u novcu iznosi:

Dividenda po dionici × Volumen

gdje je:
Volumen = Broj ugovora × Veličina ugovora

U slučaju Kratke pozicije, iznos dividende u novcu iznosi:

(-1) × Dividenda po dionici × Volumen

gdje je:
Volumen = Broj ugovora × Veličina ugovora

Dividende primljene na američkom burzovnom oporezive su u SAD-u. Zbog toga će se 15 % iznosa dividende koji primite teretiti s vašeg računa uz napomenu „Porez na dividendu“.

Dividenda se dodaje stanju na računu i nema utjecaja na rezultat pozicije.

2. Podjela dionica

U slučaju podjele dionica, odgovarajuća korekcija pozicije klijenta odražavat će se na trgovinskom računu u skladu s najavljenom podjelom dionica.

Postupak podjele

Postupak podjele se odvija na serveru svaki dan u 15:00 sati po vremenu servera. Tijekom postupka uklanjaju se svi aktivni nalozi na čekanju (Limit, Stop) za tu dionicu.

Ponderirana prosječna cijena i agregatni obujam izračunavaju se zasebno za sve otvorene poslove u kratkim pozicijama i sve otvorene poslove u dugim pozicijama instrumenta. Oni se zatim dodjeljuju kao nova početna cijena (cijena otvaranja pozicije) i novi obujam za svaki posao, s maksimalnim obujmom za duge i kratke poslove u skladu s tim. U slučaju da posao dobije dijelnice (dijelove dionica), te će se dijelnice likvidirati (doslovno „pretvoriti u likvidna sredstva“) za novčanu protuvrijednost, što se naziva „korekcijom podjele dionica“. Volumen drugih poslova za povezane instrumente postavit će se na 0 i premjestiti na karticu Povijest.

3. Korekcija za dijelnice

U slučaju da korporativna akcija ima za posljedicu dodjelu određenog broja dijelnica, RoboForex zadržava pravo, prema vlastitoj prosudbi, preostale dijelnice pripisati na klijentov trgovinski račun u obliku njihove protuvrijednosti u novcu.

4. Ostale korporativne akcije

Društvo ne obrađuje druge korporativne događaje, uključujući, među ostalima, spajanja, akvizicije, natječaje i izdvajanja. Ako korporativni događaj nije dividenda ili podjela, društvo zadržava pravo zatvaranja pozicija klijenata po posljednjoj tržišnoj cijeni trgovanja prije korporativnog događaja.

RoboForex ne snosi nikakvu odgovornost za obavještavanje klijenata o najavama korporativnih akcija.