Kādi izpildes noteikumi akcijām eksistē platformā?

 1. Stop un Limit rīkojumi kļūst aktīvi uzreiz pēc izveides. Tikai aktīvie rīkojumi var tikt atjaunināti/atcelti atvērtās tirdzniecības stundās. Aktīvos rīkojumus var atrast "Aktīvie rīkojumi" cilnē konta kopsavilkumā klienta tirdzniecības platformā.

 2. Jebkurš rīkojums, kurš apmierina vienu no zemāk minētajiem nosacījumiem nomaina statusu uz "tiek aizpildīts"

  2.1 Tirgus rīkojums nosūtīts
  2.2 Stop Loss, Take Profit, Stop Out rīkojumi uzreiz pēc izveides
  2.3 Stop, Limit order tiek sasniegta deklarētā cena.

 3. Atrodiet visus rīkojumus ar statusu "tiek aizpildīts" savā "Aktīvie rīkojumi" cilnē, konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā, līdz to statuss ir nomainīts uz "aizpildīts" vai "noraidīts".

 4. Sistēma dienas beigās automātiski atceļ visus rīkojumus ar "tiek aizpildīts" statusu.

 5. Kad rīkojums ir izpildīts, saistītais darījums ir atvērts vai aizvērts pie aizpildītā rīkojuma cenas un tā statuss tiek nomainīts uz "aizpildīts".

 6. Kad rīkojumu atceļ lietotājs, vai noraida sistēma, tā statuss tiek attiecīgi nomainīts uz "atcelts" vai "noraidīts".

 7. Atrast visus rīkojumus ar "aizpildīts", "atcelts" un "noraidīts" statusiem var atrast Trade Blotter cilnē, konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā.

 8. Visi rīkojumi tiek izpildīti tikai instrumenta tirdzniecības stundās. Rīkojumu pārvaldīšana pirms un pēc tirdzniecības sesijām: veiciet un modificējiet Take Profit, Stop Loss, Limit un Stop rīkojumus pat tad, kad tirgus ir slēgts. Tie tiks izpildīti uzreiz pēc tirdzniecības sesijas sākuma.

 9. Komisija, ko rada aizpildīts rīkojums palielina saistīto darījumu komisiju katru reizi, kad darījums ir atvērts vai aizvērts.

 10. Gadījumā, ja Konta Maržas Līmenis ir zemāks vai vienāds ar Stop Out līmeni, sistēma beidz Stop Out rīkojumu (vai rīkojumus), lai aizvērtu visus atvērtos darījumus. Gadījumā, ja Stop Out rīkojums tiek atcelts no izpildes iestādes puses, un konta Maržas līmenis joprojām ir vienāds vai mazāks ar Stop Out līmeni, sistēma sūta atkārtotu(s) Stop Out rīkojumu(s).

 11. Stop Loss, Take Profit, Stop Out vai Tirgus rīkojumi, kuri aizver darījumu ar statusu "tiek aizpildīts", nomaina attiecīgā darījuma statusu uz "aizveras". Kad saistītais rīkojums ir "aizpildīts", darījums kļūst "aizvērts". Gadījumā, ja saistītais rīkojums ir noraidīts, darījums atkal kļūst "atvērts".

 12. Visi darījumi ar statusu "atvērts", "aizveras" un "aizvērts" ir uzrādīti Pozīciju cilnē, konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā.

 13. Dienas beigās, pēc servera laika, visi aizvērtie darījumi tiek konvertēti konta valūtā un kļūst par pabeigtiem klienta tirdzniecības platformā.

 14. Atrodi visus pabeigtos darījumus kopā ar pārskaitījumu bilanci (depozīts/izņemšana) un dividendēm (akciju tirdzniecības gadījumā) vēstures cilnē, konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā.

 15. RoboForex paļaujas uz trešo pušu izpildes iestāžu cenām un pieejamajiem apjomiem, attiecīgi klienta rīkojumi ir atkarīgi no cenas un likviditātes pieejamības no izpildes iestādes. Lai arī RoboForex izpilda visus klientu veiktos rīkojumus, tā patur tiesības atteikt jebkura tipa rīkojumu, vai arī rīkojumu var atteikt izpildes iestāde.

 16. Rīkojumi, kas tiek sūtīti tuvu tirdzniecības laika sākumam: lūdzu, ņemiet vērā, ka tirgi var būt īpaši nestabili tirdzniecības sesijas sākumā, pieejamais apjoms un cenas bieži strauji mainās un datu plūsmas no dažādiem tirgiem sākotnēji ir lēnas vai īslaicīgi nepieejamas. RoboForex nevar garantēt, ka rīkojumi, kuri ir nosūtīti tuvu sesijas atvēršanās laikam, saņems labāko norādīto cenu. Jūs variet apsvērt izmantot limit rīkojumus pašā sākumā, lai arī tirgus rīkojumus vajadzētu izmantot, ja jūs gribat būt pārliecinātāki, ka tie tiks izpildīti. Gadījumā, ja Take Profit vai Stop Loss rīkojums ir noraidīts, Take Profit un Stop Loss līmeņi tiek noņemti.