RoboForex Wallet

Spolehlivé místo pro úschovu vašich peněz v Členské zóně

 • Řízení rizika
  Chraňte své prostředky, se kterými neobchodujete, před rizikem spojeným s otevřenými pozicemi na obchodních účtech.

 • Akumulace výnosů
  Převádějte výnosy ze všech obchodních účtů na Wallet.

 • Rychlé převody
  Udržujte majetek na svých obchodních účtech na požadované úrovni za všech okolností.

Co je RoboForex Wallet?

RoboForex Wallet je interní platební služba, kterou najdete v Členské zóně. Wallet můžete založit v jakékoliv dostupné měně a slouží jako rychlá a spolehlivá cesta pro správu vašich peněžních prostředků.

Prostřednictvím Wallet můžete shromažďovat výnosy mimo své obchodní účty a následně je vybírat, oddělit své prostředky od otevřených pozic a udržovat majetek na svých obchodních účtech na požadované úrovni.

Jak mohu aktivovat RoboForex Wallet?

 • Vložte na svou Wallet peníze v konkrétní měně prostřednictvím formuláře pro vklad
 • Využijte službu pro interní převody ke vkladu peněžních prostředků na Wallet.