Klasický bonus - Podmínky programu

 1. Obecná ustanovení
  1. Klasický bonus (dále jen "Bonus") je bonus ke vkladu, který je počítán jako procento vložených prostředků, a který lze obdržet pokud klient provede vklad prostřednictvím automatického systému pro vklady ve své členské sekci.
  2. Klient si může vybrat výši bonusu: 25 %, 50 %, 100 % nebo 120 %.
  3. Bonus můžete získat po provedení vkladu na účet Cent nebo Standard pro platformy MetaTrader 4/MetaTrader 5. 
  4. Tento bonus nelze získat na účet, kde je již aktivované Sdílení výnosů.
  5. Bonus je na účet klienta převeden automaticky po provedení vkladu, v případě, že klient zvolil Bonus při vyplňování vkladového formuláře.
  6. Klient může obdržet Bonus pouze v případě, že provedl vklad prostřednictvím automatického vkladového systému ve své členské sekci. Ostatní způsoby vklady nejsou součástí programu.
  7. Maximální hodnota všech aktivních bonusů, které klient vlastní je:
   • až 50 000 USD / 50 000 EUR / 39 000 ZLATA

   Pro klienty, kteří nedokončili ověřovací proces, jsou tato omezení nižší.

  8. Maximální počet bonusů na jednom účtu je 20 a maximální počet bonusů na všech účtech v jedné Členské zóně je 100.
  9. Bonusový program neukládá žádná omezení na celkový počet bonusových účtů ani operací.
  10. Partnerské provize nejsou na bonusových účtech nijak omezeny.
  11. Bonusový program "Klasický bonus" nemohou využít klienti z Malajsie.
 2. Nakládání s Bonusem
  1. Pokud má klient na svém účtu aktivní bonusy, jsou jeho prostředky rozděleny na dvě části: vlastní prostředky klienta a bonusové prostředky. Vlastní prostředky klienta se skládají z jeho vkladů a výběrů (mimo Bonusy) a výnosu dosaženého obchodováním s těmito prostředky.

   Hodnota bonusů je určena podle všech aktivních bonusů na účtu klienta.

   Klient může své vlastní prostředky využívat při obchodování zcela bez omezení. Bonusové prostředky nelze využívat během „drawdownu“. Prostředky budou odečteny z účtu ve chvíli, když majetek klesne pod celkovou hodnotu všech bonusů.

   Příklad

   Na svůj obchodní účet jste vložili 5 000 USD a získali bonus v hodnotě 2 500 USD (50 %). Pokud majetek klesne pod 2 500 USD, Bonus bude z účtu odepsán.

  2. Shrnutí všech bonusů a stejně tak hodnotu majetku na vašem účtu po odečtení bonusových prostředků naleznete:
   1. Ve své členské sekci v části "Extra prostředky".
   2. Na webové platformě WebTrader v záložce "Extra prostředky".
 3. Výběr prostředků z účtu s aktivním Bonusem
  1. Do doby, než splníte požadavky na zobchodovaný objem, jsou bonusové prostředky blokovány společně s hodnotou vkladu.
  2. Do doby, než splníte požadavky na zobchodovaný objem, můžete z účtu vybírat pouze dostupné výnosy, které lze vypočítat na základě volné marže na účtu podle následujícího vzorce:

   <Dostupné výnosy k výběru> = <Volná marže> - <Celková hodnota všech aktivních Bonusů> - <Celková hodnota vkladů, za které byly obdrženy Bonusy>

   Příklad

   Na svůj obchodní účet jste vložili 5 000 USD a získali bonus v hodnotě 2 500 USD (50 %). Po uskutečnění vkladu jste na uzavřených pozicích vydělali 250 USD (v případě, že na účtu nemáte otevřené žádné pozice). Podle podmínek bonusového programu nemůžete z účtu vybrat více než 250 USD (váš výnos), aniž byste Bonus zrušili.

  3. Pokud máte otevřené pozice, volná marže se může od majetku lišit.
 4. Splnění požadavků, zrušení a odepsání prostředků
  1. Vklady a získané Bonusy jsou odblokovány a dostupné k výběru ve chvíli, kdy klient uskuteční obchody v celkovém objemu (ve standardních lotech):

   <Počet lotů> = <Hodnota Bonusu v USD *> / 2

   * - Pokud klient využije pro vklad jinou měnu, převod na USD se počítá podle interních převodních kurzů Společnosti.

   Příklad

   Na svůj účet Pro pro MT4 jste získali Bonus 300 USD. Abyste tento bonus mohli vybrat, musíte uskutečnit obchody v celkovém objemu 300 USD / 2 = 150 lotů (pouze uzavřené pozice). 1 standardní lot představuje 100 lotů na účtech ProCent.

  2. Při výpočtů požadovaného zobchodovaného objemu bonusového programu bereme v potaz veškeré pozice na měnových párech a kovech, které byly uskutečněny po obdržení Bonusu.
  3. Jakmile dosáhnete úrovně Stop Out, všechny Bonusy jsou z vašeho účtu automaticky odepsány.
  4. Klient má právo Bonus zrušit. V takovém případě může vybírat prostředky z účtu zcela bez omezení a Bonus bude odečten.

  Upozorňujeme, že podstatnou podmínkou celé nabídky je právo společnosti RoboForex zamítnout klientovi Bonus nebo zrušit všechny bonusové prostředky klienta, a to bez udání důvodu a/nebo předchozího upozornění.

Příklady výpočtu

 1. Příklad výpočtu částky dostupné k výběru při jednom vkladu a jednom Bonusu (zrušení Bonusu)

  Na svůj obchodní účet jste vložili 1 000 USD a získali bonus v hodnotě 200 USD (20%). Zůstatek na účtu je tedy 1 200 USD. V tento okamžik nemůžete z účtu vybrat žádné prostředky, jelikož vklad i Bonus jsou blokovány.

  Poté uskutečníte několik obchodů a vyděláte 500 USD. Pokud nejsou splněny požadavky programu, můžete si vybrat 500 USD.

  Pokud Bonus zrušíte, můžete si vybrat 1 000 USD (vklad) a 500 USD.

 2. Příklad výpočtu částky dostupné k výběru při jednom vkladu a jednom Bonusu (při ztrátě, zrušení Bonusu).

  Na svůj obchodní účet jste vložili 1 000 USD a získali bonus v hodnotě 500 USD (50 %). Zůstatek na účtu je tedy 1 500 USD. V tento okamžik nemůžete z účtu vybrat žádné prostředky, jelikož vklad i Bonus jsou blokovány.

  Po uskutečnění několika obchodů jste ve ztrátě 300 USD. Zůstatek na účtu je tedy 1 200 USD. Pokud Bonus zrušíte, dojde k jeho odečtení z účtu (500 USD) a z účtu budete moci vybrat 700 USD.