Akční marže

Akční marže pro klienty RoboForex

Pozor! Akční marži získají pouze již zaregistrovaní klienti, a to na základě vlastního úsudku společnosti RoboForex.

Prostředky z "akční marže" jsou přístupné pro účty ProCent a Pro na obchodních platformách MT4/MT5.

Podmínky využívání akční marže

  1. Klient má právo kdykoliv zrušit akční marži, kterou obdržel.

  2. Během "drawdownu" dojde na prvním místě k odpisu vlastních prostředků klienta, a to i v případě, že byly tyto prostředky vloženy na účet po obdržení akční marže.

    Příklad: vložili jste na účet 1 000 centů a získali 1 500 centů v podobě akční marže. Po obchodování je vaše konečná ztráta 500 centů. Podle pravidel programu je dostupná částka k výběru 500 centů, tedy klientovi vlastní prostředky mínus celková ztráta.

  3. Jakmile dojde k zasažení hladiny Stop Out, celá akční marže bude z účtu klienta odečtena.

Vezměte prosím na vědomí, že RoboForex si vyhrazuje právo zamítnout poskytnutí akční marže nebo odepsat již dříve poskytnutou akční marži a stejně tak anulovat (zrušit) veškeré transakce, které byly uskutečněny prostřednictvím prostředků z akční marže. Klient akceptuje tyto podmínky ve chvíli, kdy je na jeho obchodní účet akční marže přičtena.