VIP Programmi reeglid

 1. Üldsätted
  1. VIP programm annab klientidele, kellel on kontol suured sissemaksed, täiendavaid privileege.
  2. Programm kehtib kõigile klientidele, kellel on nõutud summa raha oma kontodel.
  3. VIP programmi tasemed antakse klientidele vastavalt vahendite kogusummale nende kontodel. Sellel juhul, vahendite kogusumma tähendab kliendi enda vahendite summat kliendi kontodel.

   <Enda_raha> = <Kapital> - <Lisa_raha>

   kus:

   Enda_raha – kliendi enda vahendid

   Kapital – vahendid kliendi kontol

   Lisa_raha – lisa vahendite summa, mis on saadud pakkumiste raames

  4. RoboForex jätab endale õiguse muuta programmi tingimusi või programm lõpetada peale klientide ette teavitamist aga ka keelduda kliendile teenuse pakkumisest Ettevõtte äranägemise järgi.
 2. Programmi taseme suurenemine või alanemine
  1. VIP programmi taseme muutmiseks peab klient jõudma järgmiste numbriteni oma kauplemiskontodel:
   VIP programmi taseKliendi enda vahendite summa kõikidel kauplemiskontodel
   Hõbealates 3,000 kuni 30,000 USD
   Kuldalates 30,000 kuni 100,000 USD
   Plaatinaüle 100,000 USD
  2. VIP programmi tase võib alaneda kui kliendi vahendite kogusumma kontodel väheneb. Juhul kui VIP programmi tase muutub saab klient teate sellest e-maili teel.
  3. VIP programmi tase antakse automaatselt kui vahendite kogusumma kliendi kontodel jõuab nõutud tasemeni.
  4. VIP programmi tase alaneb automaatselt kui vahendite kogusumma kliendi kontodel langeb alla nõutud taseme.
 3. Programmis osalejate eelised
  1. Igale VIP programmi tasemele vastavalt saab klient vastavat suuremat Raha Tagasi (Allahindlus) protsenti konto saldost:
   VIP programmi taseTäiendav Raha Tagasi (Allahindlus)Protsendi suurenemine konto saldost
   Hõbe20%20%
   Kuld30%30%
   Plaatina40%40%
  2. Täiendavad võimalused, mis on saadaval kõigil VIP programmi tasemetele:
   1. Piirangud VPS serveri kasutamisel puuduvad, kui eelmise kalendrikuu jooksul on tehtud vähemalt 1 tehing. Samuti on Live Klienditoe poole pöördumisel võimalus tasuta uuendada teenust “VPS server” 1 kuu võrra.
  3. Täiendav Raha Tagasi (Allahindlus) arvutatakse iga päev, kuid kantakse kliendi kontole üks kord kuus. Kui VIP programmi tase muutub ei arvutata eelnevaid numbreid ümber.

   Näide:

   Esimene päev Kliendi kauplemismaht on 10 ja 1,000 loti vahel. Klient saab 10 USD Raha Tagasi (Allahindlust), tema programmi tase sellel hetkel on Hõbe, mis tähendab täiendavat 20%. Lõplik summa, mis saadakse on 12 USD.

   Teine päev. Klient saab uuesti 10 USD Raha Tagasi (Allahindlust) aga sellel hetkel on programmi tase Kuld, mis tähendab täiendavat 30%. Raha Tagasi sellele päevale on 13 USD. Raha Tagasi eelmisele päevale ei arvutata ümber ja see on 12 USD.

   Kolmas päev. Kliendi kauplemismaht ületab 1,000 lotti, nüüd on Raha Tagasi topelt (10% spreadist mitte 5%) ja eelmiste päevade Raha Tagasi arvutatakse ümber. Selle tulemusena saab klient 20USD+20%=24USD esimese päeva eest, 20USD+30%=26USD teise päeva eest.

  4. Täiendavad protsendid kontode saldost arvutatakse iga päev sarnaselt Raha Tagasi (Allahindlusele) ja kantakse kliendi kontole üks kord kuus. Kui VIP programmi tase muutub ei arvutata eelnevaid numbreid ümber.

   Täpne summa konto saldo täiendavate protsentide osas, mida klient saab arvutatakse vastavalt alljärgnevale valemile:

   <Päevane_IR> = <Kliendi_vahendid> × (<Määr_Ir> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   kus X% parameetri väärtus sõltub ainult kliendi VIP programmi tasemest päeval millal protsendid arvutatakse. See parameeter jääb muutumatuks igale päevale eraldi sõltumata kliendi VIP programmi tasemest päeval kui kuine protsentide summa arvutatakse. Kui kliendi kauplemismaht suureneb järgmisele tasemele muutub Määr_IR ja eelmised päevad arvutatakse ümber vastavalt uuele määrale, kuid X% parameeter nendele päevadele jääb samaks.

  5. Raha Tagasi (Allahindlus) ja protsendid konto saldost kantakse kliendi kontole kahe tehinguna: standardne Allahindlus/IR tehingud ja täiendavad tehingud koos vastavate selgitustega.

   Näide Raha Tagasi (Allahindlusele)

   1. Standardne tehing koos "Allahindlus" selgitusega
   2. Täiendav tehing koos "Allahindlus VIP-Boonus" selgitusega

   Näide % konto saldost

   1. Standardne tehing koos "IR #13" selgitusega
   2. Täiendav tehing koos "IR #13 VIP" selgitusega