Bankovni prijenos

Bankovni prijenos je vrsta bankovne platne transakcije, kada jedna banka drugoj banci izda nalog za plaćanje za prijenos određenog iznosa novca između dva bankovna računa navedena u ovom nalogu. Vrijeme bankovnog prijenosa je do 5 radnih dana. Trgovinski račun možete položiti putem bankovnog prijenosa pomoću posebnog obrasca na vašem živom računu.

Imajte na umu da će dio tvrtke RoboForex Ltd, zahtjev za povlačenje izvršiti u roku od dva radna dana.

Depozitna sredstva

  • Valuta: CNY
  • Naknada za polog: 0%  
  • Vrijeme obrade: do 5 bankovnih dana
  • Iznos pologa: od 3.500 CNY

Povlačenje sredstava

  • Valuta: EUR / CNY
  • Naknada za podizanje: 0,15%  
  • Vrijeme obrade: do 5 bankovnih dana  
  • Iznos povlačenja: od 300 EUR