ITAU (Brazil)

Itaú Unibanco, sa sjedištem u Sao Paulu (Brazil), najveća je privatna banka u Latinskoj Americi. U Brazilu postoji više od 5000 podružnica koje pružaju bankarstvo s potpunim uslugama. Platni sustav Itaú koristi se u 20 država Amerike, Azije i Europe.

Depozitna sredstva

  • Valuta: USD
  • Naknada za polog: 0%
  • Iznos pologa: od 10 USD do 500 USD