Nyereségrészesedési bónusz - Programszabályzat

 1. Általános rendelkezések
  1. A nyereségrészesedési bónusz olyan további pénzeszközöket jelent, amelyet akkor kaphat, amikor valamilyen összeget befizet a számlájára, és amely „visszaesés” során felhasználható.
  2. A bónusz a MetaTrader 4/MetaTrader 5-alapú cent vagy standard számlákra történő befizetéskor vehető igénybe (az ECN számlák nem vesznek részt a programban).
  3. A bónusz nem kapható olyan számlára, amely már rendelkezik más típusú aktív extra pénzeszközökkel.
  4. A bónuszalap a kereskedési számlára történő befizetéskor automatikusan átutalásra kerül az ügyfél számlájára, feltéve, hogy az ügyfél a befizetési űrlap kitöltésekor kiválasztotta a „Nyereségrészesedési bónusz” opciót.
  5. A bónusz csak akkor vehető igénybe, ha az ügyfél a befizetést automatikus befizetési rendszeren keresztül intézi a tagfelületén. Az egyéb módon történő befizetések nem vesznek részt a programban.
  6. A „nyereségrészesedési” bónuszok teljes összege egy számlán nem haladhatja meg (a számla pénznemétől függően) a 10 000 USD / 10 000 EUR / 7 800 GOLD összeget. A bónuszok maximális száma egy számlán 20.
  7. A „nyereségrészesedési” bónuszok teljes összege az összes számlán nem haladhatja meg (a számla pénznemétől függően) a 20 000 USD / 20 000 EUR / 15 600 GOLD összeget. A bónuszok maximális száma az összes számlán 100.
 2. A nyereségrészesedési bónusz felhasználása
  1. Abban az esetben, ha az ügyfélnek aktív bónusz van a számláján, a számlán található összes pénzeszköz részekre kerül felosztásra: az ügyfél saját pénzeszközei és az extra pénzeszközök.
  2. Az ügyfél saját pénzeszközeinek összege bármely időpontban a számlatőke és az ügyfél saját tőkéje részesedésének szorzataként kerül meghatározásra.
  3. Az extra pénzeszközök összege a számlatőke és az egyes bónuszok részesedésének szorzataként kerül meghatározásra.
  4. A további számításokhoz a két rész közötti arány kerül felhasználásra. Az arány minden egyes egyenlegművelet (befizetés (bónusszal vagy anélkül) / kifizetés) után újra kiszámításra kerül, illetve minden olyan alkalommal, amikor a nyereségrészesedési bónusz törlésre kerül, vagy a program követelményei teljesülnek.
   1. Amikor az ügyfél befizet a számlájára, a befizetett összeg saját pénzeszközeihez kerül hozzáadásra. A nyereségrészesedési bónusz összege új részesedést hoz létre, amelyet a bónusz törlése vagy a kereskedési volumenre vonatkozó követelmények teljesítése előtt külön kell figyelembe venni.
   2. Amikor az ügyfél pénzt vesz fel, az általa kivett összeg saját tőkéjéből kerül levonásra.
   3. Miután az ügyfél eleget tesz a kereskedési volumenre vonatkozó követelményeknek, a bónuszalap összege hozzáadásra kerül az ügyfél saját pénzeszközeihez.
  5. Mind az ügyfél saját pénzeszközei, mind az extra pénzeszközök megkülönböztetés és korlátozások nélkül használhatók fel a kereskedéshez. Ilyen esetben az extra pénzeszközök felhasználhatók a „visszaesés” során, más szóval nem kerülnek leírásra a számláról, ha a számlán lévő tőke kevesebb, mint az extra pénzeszköz, amíg pozíciózárásra (stop out) nem kerül sor.
  6. Az ügyfél által kapott nyereség az ügyfél saját pénzeszközei és a számláján lévő extra pénzeszközök között az aktuális aránynak megfelelően újra felosztásra kerül.
  7. „Visszaesés” esetén az ügyfél saját pénzeszközei és extra pénzeszközei az aktuális aránynak megfelelően kerülnek felhasználásra.
  8. Részletes információ a számla pénzeszközeiről, annak az ügyfél saját és extra pénzeszközei közötti felosztásáról, valamint a pénzeszközök egyes egyenlegműveletek utáni újraelosztásának előzményeiről a tagfelület „Extra pénzeszközök” oldalán található. A részletes adatok megtekintéséhez kattintson a „Bővebben” gombra.
  9. A bónusz törlése nélkül kifizethető összeg és a törlés után kifizethető összeg automatikusan kiszámításra kerül, és megjelenik a tagfelületen, azon az oldalon, ahol a pénzkifizetés kérhető.
 3. Pénzfelvétel aktív nyereségrészesedési bónusszal rendelkező számláról
  1. A befizetés összege, amelyre nyereségrészesedési bónusz vonatkozott, a bónusz törlése után vagy a kereskedési volumenre vonatkozó követelmények teljesülése után válik elérhetővé a kifizetésre.
  2. Amíg a kereskedési volumenre vonatkozó követelmények nem teljesülnek, az ügyfél saját pénzeszközeit (lásd 2.2) veheti ki, mínusz azon befizetések összegét, amelyekre az extra pénzeszközöket kapta, amelyek adott időpontban aktívak.
  3. Abban az esetben, ha az ügyfél számláján aktív nyereségrészesedési bónuszok találhatók, a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök összege a következő 2 képlet szerint kerül kiszámításra:

   <Kifizethető> = <Tőke> - <Extra_pénzeszközök> - <Befizetések_aktív_nyereségrészesedési_bónusszal>

   vagy

   <Kifizethető> = <Saját_pénzeszközök>> - <Befizetések_aktív_nyereségrészesedési_bónusszal

   ahol:

   Kifizethető - a pénzfelvételre rendelkezésre álló pénzeszközök összege.

   Tőke - az ügyfél számláján található pénzeszközök.

   Saját_pénzeszközök - az ügyfél saját pénzeszközei (lásd 2.2).

   Extra_pénzeszközök - extra pénzeszközök összege (lásd 2.3).

   Befizetések_aktív_nyereségrészesedési_bónusszal - azon befizetések összege, amelyek után aktív extra pénzeszközöket kapott.

 4. A követelmények teljesítése, a törlés és a nyereségrészesedési bónusz
  1. A nyereségrészesedési bónusz összege és a befizetés összege, amelyhez extra pénzeszközöket kapott, csak akkor válnak kifizethetővé, ha az ügyfél a kereskedési volumenének vonatkozásában (standard lotokban számítva) teljesül a következő:

   <Lotok száma> = <Nyereségrészesedési bónusz összege USD-ban*> / 2

   * - Abban az esetben, ha az ügyfél más pénznemben fizet be a számlájára, a pénzeszközök USD-ra kerülnek átváltásra a vállalat belső devizaárfolyamainak megfelelően.

  2. A bónuszprogram követelményeinek teljesítéséhez szükséges kereskedési volumen kiszámításakor a bónusz beérkezése után nyitott és lezárt, az összes rendelkezésre álló devizapárra és fémre vonatkozó tranzakciót vesszük figyelembe. A CFD-ket és a kriptovalutákat érintő ügyleteket a programfeltételek teljesítéséhez szükséges kereskedési volumen kiszámításakor nem vesszük figyelembe.
  3. Ha a bónusz törlésre kerül, miközben a számla „visszaesés” alatt áll, a számlán maradt bónusz összege leírásra kerül a számláról.
  4. Pozíciózáráskor (stop out) csak a számlán maradt bónusz összege kerül leírásra az ügyfél számlájáról.
  5. Az ügyfélnek jogában áll bármikor törölni a kapott bónuszt a tagfelületén. Ebben az esetben:
   1. Ha az aktuális bónusz összege magasabb, mint a bónusz eredeti összege, a bónusz aktuális összege leírásra kerül az ügyfél számlájáról.
   2. Ha az aktuális bónusz összege alacsonyabb, mint a bónusz eredeti összege (a bónusz „visszaesésben” van), a számlán maradt bónusz összege leírásra kerül a számláról.
   3. A befizetés összege, amelyre a bónusz vonatkozott, kifizethető.
  6. A RoboForex fenntartja a jogot, hogy az ügyfelek előzetes értesítése mellett megváltoztassa a programszabályokat.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a Program alapvető feltétele a RoboForex azon joga, hogy a nyereségrészesedési bónusz nyújtását megtagadja, vagy előzetes értesítés nélkül, vagy indoklás nélkül leírja a bónuszalapokat az ügyfél számlájáról.

Számítási példák

 1. Hogyan áll a nyereségrészesedési bónusz visszaeséskor?

  1000 USD-t fizetett be számlájára, és 500 USD (50%) bónuszt kapott. A részesedések és a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök a következőképpen kerülnek meghatározásra:

  SzámlatőkeA saját pénzeszközök részesedése és összegeA bónusz részesedése és összegeA bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközökA bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök
  Számlatőke 1500*A saját pénzeszközök részesedése és összege66,67% (1000)A bónusz részesedése és összege33,33% (500)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1000 – 1000 = 0A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1500 – 500 = 1000

  Ezután több olyan pozíciót nyitott meg, amelyek jelenleg 1300 USD összegű lebegő veszteséggel rendelkeznek. A számlatőke 200 USD, ami kevesebb, mint az aktív bónusz összege.

  Ilyen esetekben a nyereségrészesedési bónusz nem kerül leírásra, és segíthet a visszaesés kezelésében.

  A piaci helyzet megváltozása után pozícióiból 300 USD nyereségre tett szert. E pénzeszközök egy része (a bónuszrészesedés szerint) kifizetésre nem áll rendelkezésre. A számlán található pénzeszközök a következőképpen kerülnek felosztásra:

  Számlatőke1800*A saját pénzeszközök részesedése és összege66,67% (1200)A bónusz részesedése és összege33,33% (600)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1200 – 1000 = 200A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1800 – 600 = 1 200

  * - Minden számítás USD-ban történik.

 2. Hogyan teljesíthetők a kereskedési volumenre vonatkozó követelmények?

  500 dollárt fizetett be számlájára, és 125 USD (25%) bónuszt kapott. A részesedések és a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök a következőképpen kerülnek meghatározásra:

  SzámlatőkeA saját pénzeszközök részesedése és összegeAz 1. bónusz részesedése és összegeA 2. bónusz részesedése és összegeA bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközökA bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök
  Számlatőke625*A saját pénzeszközök részesedése és összege80% (500)Az 1. bónusz részesedése és összege20% (125)A 2. bónusz részesedése és összege-A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök500 – 500 = 0A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök625 – 125 = 500

  Számos kereskedési műveletet hajtott végre, és 600 USD nyereségre tett szert.

  Számlatőke1225A saját pénzeszközök részesedése és összege80% (980)Az 1. bónusz részesedése és összege20% (245)A 2. bónusz részesedése és összege-A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök980 – 500 = 480A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1225 – 245 = 980

  Ezután ismét befizetett számlájára, ezúttal 1000 USD-t, és megkapta a második, 500 USD (50%) bónuszt. Figyelem, a számlatőke most három részre oszlik a következők szerint:

  Számlatőke2725A saját pénzeszközök részesedése és összege72,66% (1 980)Az 1. bónusz részesedése és összege8,99% (245)A 2. bónusz részesedése és összege18,35% (500)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1980 – 1000 – 500 = 480A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök2725 – 245 -500 = 1980

  Számos további kereskedési műveletet hajtott végre, és 300 USD nyereségre tett szert, és a számla teljes kereskedési volumene most 63 standard lot. Ez azt jelenti, hogy az első bónuszának kereskedési volumenére vonatkozó követelmények teljesültek, és a bónuszalap teljes összege az Ön saját pénzeszköze lesz.

  Ebben a pillanatban ennek a bónusznak a részesedése hozzáadódik a saját pénzeszközeihez, és a befizetett összegre, amelyhez a bónuszt kapta, a kifizetési korlátozás már nincs érvényben. Most a számlaegyenlege a következő:

  Számlatőke3025A saját pénzeszközök részesedése és összege81,65% (2469,91)Az 1. bónusz részesedése és összegeTeljesítveA 2. bónusz részesedése és összege18,35% (555,09)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök2469,91 – 1000 = 1469,91A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök3025 – 555,09 = 2469,91

  * - Minden számítás USD-ban történik.

 3. Pénzfelvétel aktív nyereségrészesedési bónusszal rendelkező számláról

  500 dollárt fizetett be számlájára, és 125 USD (25%) bónuszt kapott. A részesedések és a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök a következőképpen kerülnek meghatározásra:

  SzámlatőkeA saját pénzeszközök részesedése és összegeA bónusz részesedése és összegeA bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközökA bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök
  Számlatőke625*A saját pénzeszközök részesedése és összege80% (500)A bónusz részesedése és összege20% (125)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök500 – 500 = 0A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök625 – 125 = 500

  Számos kereskedési műveletet hajtott végre, és 600 USD nyereségre tett szert.

  Számlatőke1225A saját pénzeszközök részesedése és összege80% (980)A bónusz részesedése és összege20% (245)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök980 – 500 = 480A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1225 – 245 = 980

  Úgy döntött, hogy kiveszi a bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló összes pénzeszközöket (480 USD). Felhívjuk figyelmét, hogy a kifizethető pénzeszközök saját pénzeszközeiből levonásra kerülnek, és ezt követően a saját pénzeszközei és a bónusz pénzeszközök részesedése újra kiszámításra kerül. A kifizetést követően a számlán található pénzeszközök a következőképpen kerülnek felosztásra:

  Számlatőke745A saját pénzeszközök részesedése és összege67,11% (500)A bónusz részesedése és összege32,89% (245)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök500 – 500 = 0A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök745 – 245 = 500

  Számos további kereskedési művelettel további 500 USD nyereségre tett szert. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a nyereség az új részesedések szerint a saját pénzeszközei és a bónuszalapok között kerülnek felosztásra. Ennek eredményeként a számlaegyenlege a következő:

  Számlatőke1245A saját pénzeszközök részesedése és összege67,11% (835,52)A bónusz részesedése és összege32,89% (409,48)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök835,52 – 500 = 335,52A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1245 – 409,48 = 835,52

  * - Minden számítás USD-ban történik.

 4. Mi történik a nyereségrészesedési bónusszal pozíciózárás (stop out) esetén?

  1000 USD-t fizetett be számlájára, és 500 USD (50%) bónuszt kapott. Először is, a részesedések és a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök a következőképpen kerülnek meghatározásra:

  SzámlatőkeA saját pénzeszközök részesedése és összegeA bónusz részesedése és összegeA bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközökA bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök
  Számlatőke1500*A saját pénzeszközök részesedése és összege66,67% (1000)A bónusz részesedése és összege33,33% (500)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1000 – 1000 = 0A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1500 – 500 = 1000

  Ezután több olyan pozíciót nyitott meg, amelyek veszteséget eredményeztek. Amíg a pozíciók nyitva vannak, a bónusz nem kerül leírásra a számláról, még akkor sem, ha a számlatőke kevesebb lesz, mint az extra pénzeszközök összege.

  Később a számla fedezeti szintje eléri a pozíciózárás (stop out) értéket, és a pozíciók 1450 USD veszteséggel felszámolásra kerülnek. A számlán található pénzeszközök a következők:

  Számlatőke50*A saját pénzeszközök részesedése és összege66,67% (33,33)A bónusz részesedése és összege33,33% (16,67)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök33,33 – 1000 = 0A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök50 – 16,67 = 33,33

  A pozíciózárás (stop out) után a számlán maradt aktív bónusz összege a programszabályzat 4.4. pontjának megfelelően a számláról leírásra kerül.

  Számlatőke33,33*A saját pénzeszközök részesedése és összege100% (33,33)A bónusz részesedése és összegeLeírvaA bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök33,3A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök-

  * - Minden számítás USD-ban történik.

 5. Mi történik visszaesés és a nyereségrészesedési bónusz törlése esetén?

  1000 USD-t fizetett be számlájára, és 500 USD (50%) bónuszt kapott. Először is, a részesedések és a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök a következőképpen kerülnek meghatározásra:

  SzámlatőkeA saját pénzeszközök részesedése és összegeA bónusz részesedése és összegeA bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközökA bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök
  Számlatőke1500*A saját pénzeszközök részesedése és összege66,67% (1000)A bónusz részesedése és összege33,33% (500)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1000 – 1000 = 0A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1500 – 500 = 1000

  Számos kereskedési műveletet hajtott végre, és 800 USD vesztesége keletkezett. Így a számlaegyenleg a következő:

  Számlatőke700A saját pénzeszközök részesedése és összege66,67% (466,69)A bónusz részesedése és összege33,33% (233,31)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök466,69 – 1000 = 0A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök700 – 233,31 = 466,69

  Ha úgy dönt, hogy törli a bónuszt, miközben a számla „visszaesésben” van, akkor a programszabályzat 4.2.2 pontja szerint csak a számlán maradt bónusz összege kerül leírásra a számláról. A nyereségrészesedési bónusz törlése után a számlán csak saját pénzeszközei lesznek, amelyeket bármikor felvehet.

  Számlatőke466,69A saját pénzeszközök részesedése és összege100% (466,69)A bónusz részesedése és összegeTörölveA bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök466,69A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök-

  * - Minden számítás USD-ban történik.

 6. Példa a saját pénzeszközök és a bónuszalapok felosztására

  1000 USD-t fizetett be számlájára anélkül, hogy nyereségrészesedési bónuszt kapott volna. Ezután több olyan pozíciót nyitott meg, amelyek jelenleg 800 USD összegű lebegő veszteséggel rendelkeznek. A számlatőke 200 USD.

  500 USD-t fizetett be számlájára, és 250 USD (50%) bónuszt kapott. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen befizetés után a számlán lévő saját pénzeszközeinek összege 700 USD, mert a befizetés nem extra pénzeszközei (500 USD) hozzáadódnak a számla jelenlegi tőkéjéhez (200 USD). A számlaegyenleg a „nyereségrészesedési bónusz” program részesedésének számítási képleteiben nem szerepel.

  Tehát a számlaegyenleg a következő:

  SzámlatőkeA saját pénzeszközök részesedése és összegeA bónusz részesedése és összegeA bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközökA bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök
  Számlatőke950*A saját pénzeszközök részesedése és összege73,68% (700)A bónusz részesedése és összege26,32% (250)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök700 – 500 = 200A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök950 – 250 = 700

  A piaci helyzet megváltozása után pozícióiból 100 USD nyereségre tett szert. A bónusz beérkezése óta a kereskedési műveletekből származó nyereség 900 USD (mivel a visszaesés a lebegő nyereség mellett felszámolásra került).

  A nyereség a saját pénzeszközei és az extra pénzeszközök között azok részesedése szerint kerül felosztásra:

  Számlatőke1850A saját pénzeszközök részesedése és összege73,68% (1 363,08)A bónusz részesedése és összege26,32% (486,92)A bónusz törlése nélkül kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1363,08 – 500 = 863,08A bónusz törlése esetén a kifizetésre rendelkezésre álló pénzeszközök1850 – 486,92 = 1363,08

  * - Minden számítás USD-ban történik.