Jak otworzyć pozycje?

Pozycje na terminalach handlowych można otwierać na kilka sposobów. Najczęstszym z nich jest:

  1. Wybierz żądany instrument w panelu kwotowań ( lub z innego panelu, który wyświetla instrumenty.)
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na instrument i wybierz "Nowe zlecenie" z menu dialogowego.
  3. Ustaw parametry zamówienia (rodzaj, wolumen, poziomy Stop-Loss i Take Profit.)
  4. Wybierz kierunek zlecenia (Kup, Sprzedaj) i kliknij w odpowiedni przycisk.

Możesz też otworzyć nową pozycję z głównego menu terminala lub używając "Transakcji jednym kliknięciem"