Dlaczego zlecenie zostało wykonane po cenie innej niż podana?

Następujące rodzaje zleceń mogą zostać zrealizowane w niezadeklarowanej cenie: Buy Stop, Sell Stop i Stop Loss.

Gdy te zlecenia są aktywowane, system wysyła zlecenie Market, które jest realizowane w obecnej cenie w chwili przetwarzania zlecenia. To z tego powodu mogą zaistnieć różnice między ceną określoną w zleceniu oczekującym a ceną realizacji.

Inne rodzaje zleceń oczekujących, Buy Limit, Sell Limit i Take Profit, są realizowane w określonej lub lepszej cenie, jeśli takowa cena istnieje na rynku w momencie ich realizacji.