Dlaczego nie mogę sprzedawać w dni wolne?

W weekendy rynek forex jest zamknięty, tak jak inne giełdy papierów wartościowych na świecie.