Kalkulator forex

Jak używać kalkulatora forex?

Kalkulator forex to wszechstronne narzędzie, które może okazać się przydatne zarówno dla początkujących jak i profesjonalistów na rynkach finansowych. Dzięki korzystaniu z kalkulatora forex traderzy mają sposobność wykonywać obliczenia online dla parametrów transakcji, wybierać bardziej skuteczne strategie handlowe i dokonywać najlepszych możliwie decyzji przed otwarciem pozycji.

Czego wymaga kalkulator handlowy?

Aby móc korzystać z kalkulatora handlowego, należy wprowadzić następujące, początkowe dane dla transakcji:

 1. Wybierz instrument, którym będziesz handlować. Szczegółowe warunki dla handlu poszczególnymi aktywami znajdują się na stronie "Specyfikacje kontraktu".
 2. Określ liczbę lotów.
 3. Wybierz wartość dźwigni dla swoich operacji handlowych. Kalkulator RoboForex oferuje wartość dźwigni do 1:100. Określ walutę konta.
 4. Po kliknięciu "Oblicz" otrzymasz wszystkie parametry dla swojej transakcji.

Jak odczytać dane obliczeniowe otrzymane od kalkulatora forex?

Początkowi traderzy, którzy nie zapoznali się w pełni z handlem forex, mogą wymagać wyjaśnienia dla danych obliczeniowych, które otrzymali od kalkulatora forex.

 • Serwer to nazwa serwera, z którego korzystają do handlu w RoboForex. Serwer musi pasować do rodzaju konta. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w dziale "FAQ".
 • Wielkość kontraktu odpowiada sumie handlowanej na rynku forex, która obliczana jest jako standardowa wartość lota (100 000 jednostek waluty bazowej) pomnożona przez podaną liczbę lotów.
 • Wartość punktu (minimalna wartość zmiany ceny aktywu) jest obliczana zgodnie z następującym wzorem:
   

  <Wartość Jednego Punktu> = <Kontrakt> * (<Cena> + <Jeden Punkt>) - <Kontrakt> * <Cena>

  gdzie:

  Wartość Jednego Punktu to koszt jednego punktu dla kwotowanej waluty.
  Kontrakt to wielkość kontraktu dla instrumentu w walucie bazowej.
  Cena to cena pary walutowej.
  Jeden Punkt to wartość step ceny (jeden punkt).


 • Spread to różnica między ceną Ask i Bid.
 • Na rynku forex traderzy muszą opłacać swapy (rolowania) dla pozycji utrzymywanych przez noc. Kwota swapu zależy od różnicy między stawką emitowania banków centralnych dla walut bazowych a ceną kwotowania instrumentu i może być albo negatywna albo pozytywna.
 • Krótki swap to wielkość rolowania dla pozycji krótkiej; długi swap to wielkość rolowania dla pozycji długiej.
 • Margines to rodzaj zabezpieczenia finansowego używanego przez traderów do pokrycia ryzyka kredytowego. Kwota marginesu zależy od wielkości kontraktu i wybranej wartości dźwigni. Jest obliczana zgodnie z następującym wzorem:
   

  <Margines> = <Wielkość Kontraktu> / <Dźwignia>

  gdzie:

  Wielkość Kontraktu to wolumen transakcji w walucie bazowej dla wybranego instrumentu handlowego.
  Dźwignia to wartość dźwigni.

Kalkulator handlowy forex jest narzędziem informującym traderów o możliwych parametrach ich przyszłych transakcji i wydatków potrzebnych do utrzymania ich pozycji. Nie należy postrzegać tych obliczeń jako sugestii czy rekomendacji do zainwestowania środków lub też zachęty do wykonania transakcji.