Bonus Powitalny 30 USD - Warunki programu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Bonus Powitalny 30 USD (dalej zwany Bonusem Powitalnym) jest specjalnym kapitałem początkowym, który jest przyznawany klientom RoboForex, którzy spełnili warunki programu.
  2. Wysokość bonusu powitalnego wynosi 30 USD lub 3 000 centów (w zależności od rodzaju konta). Bonus powitalny można przyznać na konto z walutą podstawową EUR. W takim przypadku kwota bonusu powitalnego zostanie przeliczona na EUR zgodnie z wewnętrznym kursem wymiany.
  3. Bonus powitalny jest dostępny tylko na następujących rodzajach rachunków z USD lub EUR jako walutą bazową otwartych na platformach MetaTrader 4 i MetaTrader 5: ProCent, Pro, Cent Affiliate i Pro Affiliate.
  4. Bonus powitalny nie jest dostępny dla klientów, którzy wcześniej brali udział w promocjach Bonusu Powitalnego.
  5. Aby otrzymać bonus powitalny, należy spełnić następujące warunki:
   1. Przekaż dane osobowe, które składają się z dwóch wymaganych kroków - weryfikacji paszportu i weryfikacji adresu.
   2. Zweryfikuj swój numer telefonu komórkowego.
   3. Wpłać co najmniej 10 USD / 10 EUR / 60 CNY na rachunek handlowy za pomocą karty bankowej. Akceptowane są tylko depozyty dokonane za pomocą kart China UnionPay, Maestro, MasterCard i VISA. Depozyty wykonane za pomocą wirtualnych kart, wydanych przez systemy płatnicze, a także karty prepaid nie są brane pod uwagę.
  6. Każdy klient może otrzymać Bonus Powitalny tylko raz.
  7. Program nie jest dostępny w regionach, w których środki nie mogą być wpłacane na konto handlowe za pomocą kart bankowych, a także w krajach, w których Spółka nie świadczy swoich usług.
  8. Bonus powitalny jest dostępny tylko dla kont z dźwignią do 1: 1000 włącznie (uczestnicy oferty nie mogą podwyższyć dźwigni na koncie).
 2. Odbiór Bonusu
  1. Aby otrzymać bonus powitalny, należy aktywować specjalny kod w swoim Obszarze Członkowskim. Kod jest wysyłany na adres e-mail uczestnika, który podał podczas rejestracji.
  2. Klientom, którzy spełnili wszystkie wymagania w celu otrzymania bonusu powitalnego (punkt 4 niniejszych zasad), zostanie automatycznie wysłany list ze specjalnym kuponem zawierającym kod.
  3. Aby aktywować kod Bonusu Powitalnego, należy:
   1. Przejść do części "Dodatki" w Obszarze Członkowskim.
   2. Wpisać otrzymany kod we właściwe pole.
   3. Wybrać konto handlowe, na które dodatkowe środki zostaną przelane.
   4. Przeczytać warunki oferty i zaznaczyć pole akceptacji.
  4. Bonus powitalny jest przelany na konto klienta w ciągu 5 dni roboczych.
  5. Ważność terminu specjalnego kodu jest ograniczona do 30 dni. Jeśli nie skorzystasz z kodu w tym okresie zostanie on automatycznie anulowany i oznaczony jako "Wygasły".
 3. Korzystanie z Bonusu Powitalnego
  1. Zarówno środki własne klienta jak i dodatkowe środki mogą być wykorzystywane w handlu bez żadnych ograniczeń. W takim przypadku dodatkowe środki mogą zostać wykorzystane w razie obsunięcia kapitału czyli "drawdown" - innymi słowy, nie zostaną one usunięte z konta, jeżeli kapitał na koncie wynosi mniej niż dodatkowe środki, dopóki nie nastąpi Stop Out.
  2. Klient może wypłacić z konta własne środki i zysk bez żadnych ograniczeń.

   Przykład

   Wpłacileś na swoje konto 1 000 centów i otrzymałeś 3 000 centów Bonusu Powitalnego. Po wykonaniu transakcji twój dochód wynosi 1 000 centów. Zgodnie z warunkami programu, kwota dostępna do wypłacenia jest sumą dochodu 1 000 centów i środków własnych 1 000.

  3. W przypadku "drawdown", środki klienta zostaną odpisane w pierwszej kolejności, włącznie z przypadkami, kiedy wpłaty zostały dokonane po odebraniu bonusu powitalnego.

   Przykład

   Wpłacileś na swoje konto 1 000 centów i odebrałeś 3 000 centów Bonusu Powitalnego. Po wykonaniu transakcji handlowych twoja strata wynosi 500 centów. Ta strata zostanie pokryta ze środków własnych klienta, a kwota dostępna do wypłaty to 500 centów, czyli środki własne klienta minus strata.

 4. Anulowanie i usuwanie
  1. Po nastąpieniu Stop Out, dodatkowe środki są usuwne z konta klienta.
  2. Klient ma prawo w każdej chwili odrzucić otrzymany Bonus Powitalny.
  3. Zysk osiągnięty z handlu przy użyciu Bonusu Powitalnego i środków własnych klienta nie zostanie usunięty z konta w żadnym z wyżej wymienionych przypadków.
  4. Należy pamiętać, że RoboForex zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, do odmowy przyznania Bonusu Powitalnego lub do usunięcia z konta wcześniej wydanego Bonusu Powitalnego 30 USD, a także do wycofania (anulowania) wszystkich transakcji, które zostały wykonane za pomocą dodatkowych środków. Warunek ten uważa się za zaakceptowany (uzgodniony i przyjęty) przez klienta, począwszy od momentu przelania "Bonusu powitalnego 30 USD" na jego konto handlowe.