Dźwignia do 1:2000

Wybierz zwiększoną wartość dźwigni na kontach MT4/MT5.

 •  

  Nowe możliwości handlowe

  Operacje z większym wolumenem obrotu, bez potrzeby wykonywania dodatkowych inwestycji na swoim koncie handlowym.

 •  

  Więcej dostępnych środków

  Zwiększona dźwignia zredukuje wymagania marginesu dla otwartych pozycji.

 •  

  Większa odporność na tzw. "drawdown"

  Mniejsze wymagania marginesu wymagają mniejszych środków do utrzymania otwartych pozycji.

Zmień wartość dźwigni na 1:2000

 •  

  W swoim Obszarze Członkowskim

  Zmień dźwignię w swoim Obszarze Członkowskim nie zatrzymując swoich operacji handlowych.

 •  

  Otwórz nowe konto

  Wybierz zwiększoną wartość dźwigni podczas rejestracji nowego konta lub otwierania swojego pierwszego konta.

Automatyczna redukcja dźwigni do 1:1000 jest stosowana na rzeczywistych kontach:

 1. Od 23:00 (EET), w piątek, do 1:00 (EET), w sobotę. Podczas tego okresu, nie możesz wybrać zwiększonej wartości dźwigni. Po tym okresie, dźwignia zostanie automatycznie przywrócona.
 2. Jeśli kapitał na koncie przekroczy 5 000 USD lub odpowiednik tej kwoty w walucie konta.

  Kapitał to obecna ilość środków, która obliczana jest zgodnie z następujące wzorem:

  <Kapitał> = <Saldo kont> + <Zmienny (nie stały) rezultat dla otwartych pozycji>

  Możesz wyświetlić obecny kapitał w zakładce "Handel", w swoim terminalu handlowym.

  Jeśli kapitał na koncie handlowym przekroczy wartość podaną powyżej, a zwiększona dźwignia zostanie automatycznie zmniejszona do poziomu 1:1000, musisz zmniejszyć kapitał do wymaganego pułapu i wysłać drugie zgłoszenie o przywrócenie dźwigni w dziale "Zmień dźwignię", w swoim Obszarze Członkowskim.

Prosimy zauważyć, że w przypadku wszelkich zmian poziomu dźwigni na koncie handlowym, wszystkie parametry marginesu w terminalu handlowym będą wyświetlone zgodnie z poprzednią wartością dźwigni, aż do chwili ponownego zalogowania się na terminal handlowy.

Zalecamy, aby ponownie się zalogować na swój terminal handlowy po dokonaniu wszelkich zmian dźwigni, tak aby wszystkie parametry marginesu były poprawnie wyświetlone.