Konfiguracja sprzętu w celu korzystania z VPS

 •  

  CPU

  1 Core

 •  

  RAM

  1 GB

 •  

  Miejsce na dysku

  30 GB HDD

 •  

  System operacyjny

  Serwer Windows
  2019

 •  

  Dostęp do VPS

  RDP

Jak włączyć usługę serwera VPS?

 •  

  Zarejestruj się w RoboForex i zweryfikuj swoje konto.

 •  

  Upewnij się, że masz na swoim koncie handlowym co najmniej 300 USD, a potem wyślij wniosek w dziale "Twój serwer VPS 2.0" w Obszarze Członkowskim.

 •  

  Otwórz e-maila z adresem IP serwera VPS, zaloguj się podając hasło, połącz się z VPS i zacznij inwestować w dowolnym czasie, gdziekolwiek jesteś!

Warunki

 • Usługa jest darmowa pod warunkiem, że poziom środków (kapitał) na twoim koncie handlowym przekracza 300 USD (nie wliczając w to aktywnych bonusów) lub odpowiednik tej kwoty w innej walucie.

 • Aby skorzystać z usługi, klient musi wykonać na swoim koncie handlowym transakcje odpowiadające 3 standardowym lotom. Wolumen obrotu dla instrumentów CFD, w tym CFD na amerykańskie akcje, nie jest brany pod uwagę.

 • W przypadku braku wystarczającego wolumenu handlowego, klient może skorzystać z usługi "Serwer VPS" płacąc miesięczny koszt 5$. Aby zapłacić za usługę, klient musi wybrać "Odnów VPS" lub "Odnów automatycznie" na stronie "Twój serwer VPS 2.0" w Obszarze Członkowskim. Opłata za usługi na kolejny miesiąc zostanie pobrana z portfela USD klienta na 5 dni przed końcem bieżącego miesiąca. Jesli klient nie ma wystarczających środków w swoim portfelu w tym dniu, system pobierze środki ostatniego dnia miesiąca. Jeśli nie będzie wtedy wystarczających środków, usługa zostanie wyłączona 1 dnia przyszłego miesiąca.

 • Jeśli dostęp do usługi VPS został przyznany po 15-tym danego miesiąca, rozliczenie wolumenu obrotu rozpocznie się od 1-go następnego miesiąca kalendarzowego.

 • W przypadku gdy wolumen obrotu na koncie handlowym klienta w ciągu miesiąca kalendarzowego nie jest wystarczający, serwer VPS zostanie wyłączony. Aby ponownie włączyć usługę, klient nie tylko musi spełnić wymagania w zakresie kapitału (300 USD), ale również wymagania dotyczące wolumenu obrotu na co najmniej 3 loty, bez limitu czasowego (obliczanie wolumenu obrotu rozpocznie się w miesiącu kiedy usługa została wyłączona i będzie kontynuowane w następnych miesiącach.

 • Przyznajemy dostęp wyłącznie do serwerów inwestycyjnych i stron internetowych marki RoboForex, a wszystkie inne zasoby internetowe nie będą dostępne. Możesz jednak pobrać i zainstalować na "Serwerze VPS" dowolne oprogramowanie, które potrzebne ci jest do wykonywania operacji inwestycyjnych.

 • Klient otrzymuje pełny dostęp do usługi VPS z hasłem Administratora. Od tego momentu klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultaty swoich operacji handlowych.

 • Serwer VPS nie jest dostępny na kontach inwestycyjnych partnerów, lecz wyłącznie na kontach klienta.

 • Firma RoboForex zastrzega sobie prawo, by odmówić usługi "Serwer VPS", według własnego uznania.