Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.10932 (2020.01.17 21:55:47)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 5 min