Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.18779 (2021.03.08 12:58:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 5 min