Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.10935 (2020.01.20 23:58:14)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 5 min