Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.20781 (2020.12.02 09:25:56)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 5 min