Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.70721 (2020.09.24 03:57:56)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 1 tydzień