Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.68407 (2020.01.22 08:53:55)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 1 tydzień