Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.77328 (2021.04.16 23:42:57)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 1 tydzień