Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.0763 (2020.08.13 09:10:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 5 min