Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.05887 (2020.03.30 22:18:55)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 5 min