Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.06831 (2020.01.27 15:49:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 5 min