Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.07664 (2021.01.28 10:48:03)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 5 min