Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.86916 (2021.05.07 23:43:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 5 min