Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.89852 (2020.11.27 23:43:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 5 min