Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.89002 (2020.03.30 23:32:56)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 5 min