Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.90515 (2020.08.13 09:40:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 5 min