Wykresy

Notowania EURJPY

EURJPY: 124 (2020.11.26 14:38:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURJPY i przedział czasowy to 5 min