Wykresy

Notowania EURJPY

EURJPY: 132.142 (2021.05.07 22:12:48)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURJPY i przedział czasowy to 5 min