Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.19684 (2021.04.16 01:43:40)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 tydzień