Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.18118 (2020.10.26 14:45:57)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 tydzień