Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.14433 (2020.07.15 15:40:52)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 tydzień