Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.18475 (2020.10.21 08:03:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 dzień