Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.20769 (2021.01.15 23:41:52)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 dzień