Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.19898 (2021.04.16 14:08:43)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 dzień