Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.10904 (2020.01.17 23:42:40)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 dzień