Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.09569 (2020.04.02 09:10:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 dzień