Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.25935 (2021.04.20 20:01:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 1 tydzień