Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.27442 (2021.01.26 04:57:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 1 tydzień