Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.30557 (2020.01.21 05:54:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 1 tydzień