Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.33878 (2020.08.03 21:16:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 1 tydzień