Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 105.976 (2020.08.04 00:29:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 1 tydzień